Secţii sportive

Nr. Secţia sportivă Conducătorul secţiei sportive Nr. de ore
1 Volei Cecoi Iacob 8
2 Tenis de masă (cl. I – XII) Nicolaev Vitalie 4
3 Fotbal (cl. I – IX) Nicolaev Vitalie 4
Total 16