Proiecte

Parteneri Denumire Proiect Impact
PNUD, APL Complex de Servicii Educaționale socio-culturaleși sportive, dezvoltat în s. Varnița, ca stimulator pentru cooperarea și consolidarea încrederii între cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului 1. Schimbarea ferestrelor la atelierele școlare; 2. Construcția terenului sportiv; 3. Construcția și dotarea terenului de forță în aer liber; 4. Schimbarea gardului în jurul liceului.
Liceul Vasile Conta, Tîrgu Neamț, România Proiect educațional ”Anticomunism și represiune comunistă 1945-1989” Participarea profesorilor și elevilor la simpozionul județean cu participare internațională.
Asociația obștească ”Pro-Trebujeni”, rnul Orhei Proiectul ”Experiență de încredere”, în cadrul programului ” Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” Instalarea escaladei (pentru alpinism) în sala de sport.
Asociația de Tineret ”Șansa”, s. Varnița Proiecte implementate în cadrul Programului de Granturi Mici, Runda I cu suportul Fundației Est-Europene Implementarea miniproiectului ”O foaie printată-o informație redactată”, s-a procurat o imprimantă color.
Centrul de Creație al Elevilor ”Ciocîrlia”, Anenii Noi   Participarea a cinci elevi la festivalul eto-folcloric al copiilor, or. Mineralinîe Bani, Bulgaria
ONG/AO ”Astra”, Anenii Noi, Astra Departamentul M. Kogălniceanu, Iași   Organizarea excursiei pentru 12 elevi în orașele din România