Admitere 2017 – 2018

Instituţia Publică Liceul Teoretic Varniţa anunţă admiterea la studii liceale pentru anul de învăţământ 2017 – 2018. Admiterea şi înmatricularea se organizează la profilurile umanist şi real pe baza de concurs în clasa a X-a.

I etapă: 11 – 31 iulie 2016

II etapă: 07– 15 august 2016

Numărul de locuri vacante: 25 – profil real şi 25 – profil umanist.

Pentru admitere este necesar să se prezinte următoarele acte:

1. Cererea de înscriere cu indicarea profilului;
2. Certificatul de absolvire a gimnaziului în original și în copie (autentificată de către directorul instituției absolvite);
3. Copia buletinului de identitate. În cazul în care candidatul nu a atins vîrsta de 16 ani, se acceptă copia certificatului de naştere;
4. Adeverinţa medicală;
5. Patru fotografii cu dimensiunile 3×4 cm.
6. Copia diplomelor la olimpiadele raionale, naționale, internaționale (dacă există).

Telefon: 0265-46- 2-35 (Moldova), 2-35- 66 (Transnistria)