Liceul Teoretic Varniţa este o instituţie pentru toţi cei care au nevoie de educaţie (copii, tineri şi adulţi) pentru a asigura colaborarea, cunoaşterea şi acceptarea reciprocă în vederea unei conveţuiri armonioase. Se va da prioritate pregătirii elevilor pentru o lume în schimbare, formîndu-le capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială. 

Obiective:
• Asigurarea accesului la o educaţie de calitate;
• Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie;
• Asigurarea şi optimizarea utilizării resurselor;
• Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ;
• Creşterea rolului activităţilor educative şcolare şi extraşcolare pentru formarea complexă a personalităţii elevului.